Chuyên viên Hành Chính - Phòng Hành chính Đoàn bay - Administrative Specialist - Flight Administrative Department

Salary: 8,000,00015,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Flight Crew Division

Deadline: 19/11 — 19/12/2021

Job Description

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ (JOB ROLE)

 • Là người đón Phi công nước ngoài về Việt Nam để bổ sung nguồn lực cho Đội Bay (Being the one to welcome foreign pilots back to Vietnam to supplement resources for the Flight Team).
 • Là người giải quyết nhiều vấn đề phát sinh về việc hỗ trợ cho Phi Công bao gồm: hồ sơ cá nhân, đào tạo, cách ly & thực hiện nhiệm vụ Bay (Being the one to deal with many issues arisisng in support of Pilost including: personal recores, training, isolation & flying missions).

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (JOB DESCRIPTIONS)

 • Hỗ trợ các công việc về quản lý chế độ, chính sách, chấm công & hồ sơ giấy tờ cá nhân (Support the managerment of regimes, policies, timkepping & personal documents)..
 • Các công văn tờ trình phục vụ hoạt động chính của Đoàn bay (Dispatch documents serving the main activities of the flight crew). 
 • Hỗ trợ quản lý tài sản, công cụ & dụng cụ phục vụ công việc của Phi Công (General activites for the union work of flight crew).
 • Các hoạt động chung cho công tác đoàn thể của Đoàn Bay (General activites for the union work of flight crew).
 • Phối hợp các phòng ban liên quan khi có nghiệp vụ liên quan được giao (Coordinate with the related departments when relevant tasks are assigned).
 • Các công việc khác theo phân công của cấp trên (Other tasks as assigned by superiors).

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC (REQUIREMENTS)

 • Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan (Bachelor dregee or higher majoring in related field).
 • Có Tiếng Anh tốt (tương đương TOEIC tối thiểu 600) (Good English skills (quivalent to minimum TOEIC 600)).
 • Ưu tiên ưng viên có kinh nghiệm với công việc có nghiệp vụ liên quan (Prefer candidates with relevant work experince).
 • Kỹ năng hành chính văn phòng; kỹ năng giao tiếp (Office administrative skills; communication skills).
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý khối lượng công việc (Problem solving and workload management skills).
 • Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực công việc (Enthusiastic, responsible for work and able to work under pressure).

IV. Chế độ đãi ngộ (Employee Benefit)

 • Hưởng mực lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit