Chuyên viên Giám sát chất lượng cuộc gọi và đào tạo - Quality Assurance & Training Supervior

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Untitled

Deadline: 01/03 — 31/03/2023

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Giám sát chất lượng cuộc gọi của Nhân viên Tổng đài, Phân tích, đánh giá, chấm điểm file ghi âm cuộc gọi của tất cả các nhóm nghiệp vụ đảm bảo những tương tác (lời nói, thái độ, Phân tích, đánh giá, chấm điểm file ghi âm cuộc gọi cách thức) với khách hàng là đúng chuẩn, đúng mực, đúng chất lượng và tuân thủ quy trình mà công ty đề ra
 • Đề xuất tiêu chí chấm điểm chất lượng và phát hiện những thiếu sót trong quá trình làm việc của nhân sự để kịp thời cải thiện
 • Căn cứ chất lượng nhân sự hiện tại xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp áp dụng cho nhân sự mới, và các chương trình tái đào tạo cho nhân sự hiện hữu.
 • Tổng hợp và báo cáo định kỳ và/hoặc các trường hợp bất thường liên quan đến chất lượng hoạt động của từng nhóm, từng nhân viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khách theo chỉ đạo của cấp trên

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có bằng tốt nghiệp PTTH trở lên
 • Ưu tiên có kiến thức chung về ngành hàng không
 • Có kiến thức về Chăm sóc khách hàng
 • Có kinh nghiệm ở vị trí Giám sát chất lượng cuộc gọi và Đào tạo cho Tổng đài CSKH từ tối thiểu từ 01 năm, hoặc có kinh nghiệm ở vị trí giám sát chất lượng cuộc gọi ở Tổng đài CSKH Hàng không từ tối thiểu 06 tháng
 • Ưu tiên ứng vên có hiểu biết về các kênh truyền thông xã hội
 • Ưu tiên ứng viên có thành tích tốt trong công việc liên quan đến lĩnh vực CSKH (cung cấp giấy tờ xác nhận)
 • Ưu tiên ứng viên từng đảm nhận vị trí trưởng nhóm/giám sát tại Tổng đài CSKH
 • Năng lực tiếng Anh tốt (tương đương TOEIC 550/IELTS 5.5, TOEFL 600)

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

(ENGLISH BELOW)

I. POSITION PURPOSE

 • Monitoring the call quality of the switchboard staff, analyzing, evaluating, and scoring the call recording files of all professional groups to ensure the interactions (speech, attitude, analysis, evaluation), scoring the call recording file method) with the customer is the right standard, right, right quality and complies with the process set out by the company
 • Propose quality scoring criteria and detect shortcomings in the working process of personnel to promptly improve
 • Based on the quality of current personnel, develop appropriate training programs for new employees, and re-training programs for existing employees.
 • Summarize and periodically report and/or unusual cases related to the quality of activities of each group and each employee.
 • Perform guest duties as directed by superiors

II. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Have a high school diploma or higher
 • General knowledge of the aviation industry is preferred
 • Knowledge of Customer Care
 • Experience in the position of Call Quality Supervisor and Training for a Customer Service Center from at least 01 year, or experience in the position of Call Quality Supervisor at an Aviation Customer Service Center from at least 06 months
 • Preference will be given to candidates with knowledge of social media channels
 • Priority is given to candidates with good achievements in the field of customer care (provide confirmation documents)
 • Priority is given to candidates who have held the position of team leader/supervisor at the Customer Service Center
 • Good English ability (equivalent to TOEIC 550/IELTS 5.5, TOEFL 600)

III. EMPLOYMENT BENEFITS

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.
 • Have learning and career development opportunities.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Ngày gia nhập dự kiến ( expected joining date )  *
Mức lương mong muốn ( desired salary )  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit