Chuyên viên Giá cước và Kỹ thuật phân phối

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Pricing & Revenue Management

Deadline: 17/06 — 17/07/2020

Job Description

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ

Giúp việc cho lãnh đạo phòng trong công tác điều hành hệ thống giá cước trên các hệ thống phân phối, các điều kiện, các tiêu chuẩn và phương pháp tính giá.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nghiên cứu và triển khai các qui định, qui tắc, thông lệ quốc tế về việc xây dựng giá cước và xuất chứng từ vận tải hành khách, hành lý;
 • Xây dựng hệ thống giá của BAV bao gồm giá công bố, giá cạnh tranh trên toàn bộ kênh bán;
 • Tham gia xây dựng chính sash giá cước, phát triển giá cước trong phạm vi hợp tác, liên minh, song phương;
 • Xây dựng và triển khai biểu giá mùa, dưới mùa (khách lẻ, khánh đoàn, kênh bán) làm căn cứ hoạch định chiến lược bán và mục tiêu doanh thu của hãng
 • Xây dựng, điều hành và công bố chính sách phụ thu hành khách của công ty.
 • Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về biểu giá của hãng.
 • Rà soát, đánh giá hiệu quả của các biểu giá ban hành.

III. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành (Tài chính, Kinh Tế, Quản trị, Toán Kinh tế);
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh tốt (Toeic 650 hoặc IELTS 5.0 trở lên)
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Có kỹ năng thuyết trình, phản biện, có kỹ năng xử lý tình huống bất thường, giải quyết vấn đề và ra quyết định;
 • Thành thạo các kỹ năng phân tích dữ liệu với Excel.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit