Chuyên viên Đối tác Nhân sự - HRBP Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Human Resources Division

Deadline: 15/05 — 05/06/2023

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (JOB DESCRIPTION)

 • Chủ yếu xử lý Quan hệ lao động của Đơn vị phụ trách (hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, nâng cấp, thăng chức, sa thải, v.v.) (Mainly Handle Employee Relations of Business Unit (labor contract, award, discipline, upgrade, promotion, dismissal, etc.))
 • Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị để thu thập phản hồi, ý tưởng, yêu cầu, v.v. và sửa đổi, phát triển chính sách / quy định (Work closely with Business Unit to collect feedback, idea, claim, etc. and revise, develop policy/regulation);
 • Thông báo và giải thích các quy định, chính sách của Công ty cho nhân viên (Inform and explain Company’s regulations, policies to employees);
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, chính sách và nội quy lao động của công ty liên quan đến công việc (Control compliance with the company ‘s regulations, policies, and labor rules related to work).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Perform other tasks as assigned by the superiors).

 

II. YÊU CẦU (REQUIREMENTS)

 • Có bằng cử nhân, thích chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan (Have a bachelor’s degree, prefer majoring in Human Resource Management, Law or related fields);
 • Am hiểu Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Thuế TNCN và các văn bản pháp luật có liên quan (Have a good understanding of Labor Law, Social Insurance Law, PIT Law, and relevant legal documents);
 • Có thể sử dụng tiếng Anh đọc viết và thông thạo phần mềm MS Tools (Have a good command of English and MS Tools);
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Have at least 2 years’ experience in the same role);
 • Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt (Good teamwork and problem-solving skills).

 

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ (EMPLOYEE BENEFIT)

 • Hưởng mực lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets  for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit