[SGN] Chuyên viên Đối tác Nhân sự - HRBP

Salary: Negotiable

Location: Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Department: Human Resources Division

Deadline: 01/02 — 29/02/2024

Share: Facebook Linkedin

https://talent.bambooairways.com/job/28885/sgn-chuyen-vien-doi-tac-nhan-su-hrbp

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Chủ yếu xử lý Quan hệ lao động của Đơn vị phụ trách (hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, nâng cấp, thăng chức, sa thải, v.v.) (Mainly Handle Employee Relations of Business Unit (labor contract, award, discipline, upgrade, promotion, dismissal, etc.))
 • Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị để thu thập phản hồi, ý tưởng, yêu cầu, v.v. và sửa đổi, phát triển chính sách / quy định (Work closely with Business Unit to collect feedback, idea, claim, etc. and revise, develop policy/regulation);
 • Thông báo và giải thích các quy định, chính sách của Công ty cho nhân viên (Inform and explain Company’s regulations, policies to employees);
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, chính sách và nội quy lao động của công ty liên quan đến công việc (Control compliance with the company ‘s regulations, policies, and labor rules related to work).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Perform other tasks as assigned by the superiors).

 

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Có bằng cử nhân, thích chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan (Have a bachelor’s degree, prefer majoring in Human Resource Management, Law or related fields);
 • Am hiểu Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Thuế TNCN và các văn bản pháp luật có liên quan (Have a good understanding of Labor Law, Social Insurance Law, PIT Law, and relevant legal documents);
 • Có thể sử dụng tiếng Anh đọc viết và thông thạo phần mềm MS Tools (Have a good command of English and MS Tools);
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Have at least 2 years’ experience in the same role);
 • Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt (Good teamwork and problem-solving skills).

 

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets  for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth *
Nội dung (Cover letter)  *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)  *
Mức thu nhập mong muốn (Salary expectation)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit