Chuyên viên Dịch vụ trên không - Inflight Officer

Salary: Negotiable

Location: HAN - Sân bay Nội Bài

Department: Services & Ground Operation

Deadline: 18/06 — 18/07/2022

Job Description

I. Mục đích của vị trí công việc

 • Thực hiện các công việc liên quan đến khai thác dịch vụ trên chuyến bay theo sự phân công của trưởng nhóm và trưởng/phó phòng. 

II. Mô tả công việc / Main tasks & responsibilities

 • Kiểm soát các hoạt động khai thác dựa trên các tiêu chuẩn dịch vụ trên chuyến bay của BAV. 
 • Tiếp nhận, điều tra và giải quyết các khiếu nại / phản ánh liên quan đến dịch vụ trên chuyến bay. 
 • Đánh giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và sản xuất. Xử lý các lỗi / vấn đề phát sinh từ hoạt động dịch vụ trên máy bay (không phù hợp, hành khách phàn nàn về dịch vụ, lỗi khác với tiêu chuẩn, v.v.).
 • Kiểm soát quy trình khai thác dịch vụ trên chuyến bay và tư vấn cho nhóm tiêu chuẩn điều chỉnh tiêu chuẩn dịch vụ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn với thực tế.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

III. Yêu cầu về năng lực 

 • Ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Luật, Hàng không hoặc Dịch vụ khách hàng 
 • Có chứng chỉ chuyên môn, kiến thức về Hàng không: Tổng quan về ngành hàng không dân dụng, SMS1, An ninh hàng không.
 • Giao tiếp Tiếng Anh tốt, tương đương TOIEC 500
 • Có khả năng làm việc độc lập và tinh thần trách nhiệm cao 
 • Tư duy cởi mở, sáng tạo
 • Tư duy hệ thống, năng lực tổng hợp vấn đề

III. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế 
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình 

English Below

I. Purpose of position

 • Perform the work related to operating inflight services as assigned by the team leader and inflight deputy manager/manager.

II. Main tasks & responsibilities

 • Manage operating activities based on inflight services standards.
 • Receive, investigate and solve complaints/reflections related to inflight service.
 • Evaluate and propose the choice of service and production suppliers.  Solve errors/matters arising from the inflight service operation (unsuitable, passenger complaints about services, implement different standards,s, etc.
 • Monitor inflight service operation procedures and advise the standards group to adjust service standards and develop more suitable products and services with reality.
 • Do other tasks as assigned by the Leader.

III.  Qualification & Requirements

 • University graduates with majors: Economics, Commerce, Law, Aviation or Customer Service
 • Having professional certificate, knowledge about Aviation: Overview of the civil aviation industry, SMS1, Aviation security.
 • Good English communication, have a certificate of TOEIC 500 or higher or equivalent
 • Able to work independently and have a high sense of responsibility
 • Open-minded, creative
 • Systems thinking, the problem synthesis ability

III. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment
 • Have learning and career development opportunities
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit