[BAMBOO AIRWAYS] Chuyên viên C&B

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Human Resources

Deadline: 01/08 — 14/08/2020

Job Description

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ

Là đầu mối trực tiếp xử lý các công việc liên quan tới Tiền Lương, BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN của Người lao động tại Công ty & lao động vãng lai.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện công tác chấm công, tính lương, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN hàng tháng;
 • Hướng dẫn Người lao động thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan tới đăng ký Mã số thuế cá nhân, giảm trừ gia cảnh, quyết toán Thuế TNCN;
 • Lập và quản lý các báo cáo về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi nhân sự theo quy định
 • Phối hợp với các Phòng Ban / Đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách chi phí lương & phúc lợi
 • Tham gia công tác tham mưu, đề xuất để hoàn thiện các chính sách thu nhập, hệ thống thang lương, cơ chế xác định lương, thưởng và các khoản phúc lợi, đãi ngộ cho Người lao động
 • Tham gia hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự theo yêu cầu của Lãnh đạo.
 • Đề xuất các giải pháp để nâng cao công tác quản trị tiền lương, tiền thưởng & phúc lợi.
 • Các công việc khác khi được phân công

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Am hiểu Luật lao động, Luật BHXH, Luật Thuế TNCN và các văn bản Pháp luật có liên quan
 • Có kiến thức về quản trị nhân sự như: Chính sách phúc lợi, đánh giá nhân viên …
 • Trình độ Tiếng Anh: Giao tiếp tốt
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống & giải quyết vấn đề linh hoạt

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit