Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Khách hàng Thân thiết (Phụ trách Quản trị rủi ro) - Loyalty Center Senior Officer (Fraud Management)

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sale Support Division

Deadline: 15/11 — 15/12/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Chịu trách nhiệm rà soát các công việc liên quan đến hoạt động vận hành hàng ngày của Trung tâm khách hàng thân thiết (Bamboo Club) bao gồm các công đoạn từ đăng ký hội viên, xét hạng, phát hành, chuyển thẻ tới khách hàng,… nhằm nhận biết rủi ro tiềm ẩn, xác định rủi ro thực tế và xử lý theo quy trình;
 • Đánh giá các chính sách với các đối tác, các thông số set up trong hệ thống nhằm phát hiện các rủi ro có thể phát sinh, đưa ra các biện pháp khuyến nghị cho các bộ phận liên quan;
 • Thực hiện các công việc kiểm soát sau để phát hiện và xử lý các gian lận, rủi ro phát sinh.

II. Mô tả công việc

 • Nghiên cứu quy định, quy trình và thực tế vận hành để xác định rủi ro tiềm ẩn;
 • Rà soát báo cáo và thực tế để xác định rủi ro, gian lận trong vận hành, đặc biệt là quá trình nâng/hạ hạng thẻ;
 • Nghiên cứu tài liệu, quy trình hợp tác với đối tác; 
 • Nghiên cứu quá trình cài đặt, flow hệ thống với các chương trình;
 • Rà soát các báo cáo liên quan đến gian lận định kỳ;
 • Phát hiện và xử lý gian lận theo quy trình của trung tâm và đối tác;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Hàng không, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Ngoại ngữ,...;
 • Tiếng Anh khá, tương đương TOEIC từ 700 hoặc IELTS 6.0;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực Quản trị rủi ro;
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...);
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Hàng không.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình & tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Responsible for reviewing the daily operation activities of the Loyalty Center (Bamboo Club), including the stages from membership registration, upgrade, card issuing, card transfer to customers... to identify potential risks, identify actual risks and handle them according to the process;
 • Evaluate the policy with partners, set up parameters in system to detect the risk of fraud and give warning to relevant teams.
 • Perform the after sales control to detect and manage fraud.

II. Job Description

 • Research policies, processes and operational practices to identify potential risks;
 • Review reports and daily activities to identify risks and frauds in operation, especially in the process of upgrading/downgrading cards;
 • Research documents, procedure in terms of cooperation with partners;
 • Research the installation process, system flow with programs;
 • Review periodically fraud reports;
 • Detect and handle fraud according to the process;
 • Perform other tasks as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University graduate majoring in Aviation, IT, Economics, Foreign Languages,...;
 • Good English, equivalent to TOEIC 700 or IELTS 6.0;
 • Have knowledge and working experience in the field of Risk Management;
 • Proficient in MS tools (Word, Excel,...);
 • Candidates with experience in the aviation industry is an advantage.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Salary expectation  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit