Chuyên viên cao cấp Tổ điều hành A-CDM - Senior A-CDM Operating Executive

Salary: Negotiable

Location: SGN - Sân bay Tân Sơn Nhất, HAN - Sân bay Nội Bài

Department: Operations Control Center

Deadline: 05/05 — 30/06/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm (Roles and responsibilities)

 • Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của A-CDM nói chung với tất cả các chuyến bay theo lịch trình, chuyến bay tăng chuyến, chuyến bay thuê bao, đưa đón sân bay ... liên quan đến sân bay HAN / SGN (Responsible for organizing the operation of A-CDM in general with all scheduled flights, increased flights, charter flights, airport transfers... related to HAN/SGN airport);
 • Đảm bảo tất cả các vị trí điều hành A-CDM tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, hướng dẫn, quy định về điều hành khu vực bay và vận hành nhà ga (Ensure that all A-CDM operating positions strictly comply with the procedures, instructions, and regulations on operating the flight area and operating the terminal);
 • Tổ chức và phân công công việc để đảm bảo rằng các chuyến bay đến / đi từ HAN / SGN của hãng hàng không được vận hành tuân thủ các quy định của Trung tâm HAN / SGN AOCC (Organize and assign work to ensure that the airline‘s flights to/from HAN/SGN are operated in compliance with the regulations of HAN/SGN AOCC Center);
 • Hỗ trợ Trưởng phòng tổ chức và triển khai các công việc liên quan đến vận hành A-CDM (Support Department Head to organize and implement the work related to A-CDM operation)

II. Mô tả công việc (Job Description)

 • Giám sát, quản lý và phân công vai trò cho các giám đốc điều hành A-CDM tại HAN / SGN (Supervise, manage and assign roles for A-CDM executives at HAN/SGN); 
 • Xây dựng và sửa đổi các thủ tục liên quan đến hoạt động A-CDM (Build and modify procedures related to A-CDM operation);
 • Xử lý các sự cố bất thường trong vận hành bằng cách phân tích, đánh giá sự cố, tìm nguyên nhân và quyết định biện pháp khắc phục (Handle unusual incidents in operating by analyzing, assessing the problem, finding the cause, and deciding on the remedy);
 • Báo cáo và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động A-CDM; đề xuất các phương án / quy trình với Trưởng phòng nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động khai thác cảng hàng không, nhà ga (Report and analyze data related to A-CDM operation; propose options/processes to the Department Head to achieve high efficiency in the operation of the airport and the terminal); 
 • Có khả năng xây dựng chương trình đào tạo; Thiết lập và triển khai đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên môn cho các chuyên gia A-CDM (Ability to develop training programs; Establish and implement internal training, professional training for A-CDM specialists); 
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Perform other tasks as assigned by the superiors). 

III. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)

 • Có bằng cử nhân đại học trở lên (Have a bachelor degree or higher);
 • Tiếng Anh rất tốt (tương đương TOEIC 700 hoặc tương đương) (Very good English (equivalent to TOEIC 700 or equivalent))
 • Sử dụng thành thạo các công cụ của MS Office (Proficient in MS Office’s tools);
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành bay (At least 3 years of experience in flight operations); 
 • Có khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới và áp lực công việc cao (Ability to adapt to a new working environment and high work pressure). 
 • Có kinh nghiệm quản lý (Have management experience).
 • Có chứng chỉ tham gia các khóa học nâng cao về khai thác tàu bay, điều độ bay, phục vụ mặt đất tại sân bay HAN / SGN (Have certificates of participation in advanced courses on aircraft performance, flight dispatching, ground service at HAN/SGN airport).
 • Có bằng lái / giấy phép đào tạo của điều phối viên chuyến bay do Cục HKVN cấp (Have a flight dispatcher‘s license /training license issued by the CAAV). 

IV. Chế độ đãi ngộ / Employment Benefits

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts. (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Offices
SGN - Sân bay Tân Sơn Nhất
HAN - Sân bay Nội Bài
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit