Chuyên viên cao cấp Phát triển Hệ thống - System Development Senior Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: E-commerce Division

Deadline: 11/05 — 30/06/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm 

 • Theo dõi quản trị, vận hành, lập báo cáo cho các hệ thống, kênh TMĐT được phân công;
 • Giám sát họat động của nhóm trong hỗ trợ/phối hợp các bộ phận để triển khai/vận hành các công cụ phục vụ nhiệm vụ TMĐT được phân công;
 • Tham gia các dự án phát triển công cụ, hệ thống TMĐT được phân công;
 • Báo cáo kết quả công việc định kỳ.

II. Mô tả công việc

1. Kết nối các đối tác cung cấp giải pháp hệ thống phục vụ TMĐT

 • Tìm kiếm các đối tác Metasearch, Affiliate trong nước và quốc tế và theo dõi, thống kê, báo cáo theo dõi hiệu quả của đối tác hàng tháng;
 • Tìm kiếm các đối tác công nghệ, nhà cung cấp giải pháp hệ thống phục vụ mục tiêu duy trì, phát triển kênh TMĐT;

2. Phối hợp với các bộ phận (IT, Digitial) triển khai tích hợp các công cụ

 • Phân tích/tăng trưởng người dùng trên nền tảng web/app như Firebase, Appflyer, Insider…;
 • Thiết lập, quản lý kênh phát triển bán – đặc biệt kênh TMĐT;

3. Tham gia triển khai, điều phối các dự án phát triển chức năng, công cụ, sản phẩm mới trên kênh TMĐT

 • Tiếp nhận các yêu cầu phát triển chức năng, công cụ từ các bộ phận nghiệp vụ;
 • Điều phối, phối hợp các bộ phận phân tích và xây dựng yêu cầu chức năng của sản phẩm;
 • Phối hợp với ban CNTT hoặc các đối tác để triển khai phát triển sản phẩm;
 • Phối hợp các bộ phận nghiệp vụ kiểm tra sản phẩm, đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng với yêu cầu nghiệp vụ;
 • Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ.

4. Quản trị, quản lý việc vận hành hệ thống

 • Theo dõi, đánh giá tính hiệu quả, ổn định của hệ thống;
 • Điều phối với đối tác, IT, … trong xử lý khắc phục lỗi hệ thống phát sinh;

5. Báo cáo kết quả công việc

III. Yêu cầu về năng lực 

1. Học vấn – Kiến thức chuyên ngành

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan đến Kinh tế, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử;
  Có kiến thức về thương mại điện tử;
  Có kiến thức lĩnh vực du lịch/hàng không hoặc liên quan.

2. Phẩm chất cá nhân / Thái độ 

 • Nhiệt tình, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc, tác phong nghiêm túc.

3. Kinh nghiệm làm việc

 • Có kinh nghiệm quản lý dự án, phân tích và phát triển hệ thống, công cụ trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

4. Yêu cầu khác

 • Chịu được áp lực công việc, có thể phải làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

 

(English below)

 

I. Roles and responsibilities

 • Monitor management, operation and make reports for assigned e-commerce systems;
 • Supervise the group‘s activities in supporting/coordinating departments to deploy/operate tools for assigned e-commerce tasks;
 • Participate in projects to develop assigned e-commerce tools and systems;
 • Report the results of periodic work.

II. Job Description

1. Connecting partners to provide e-commerce system solutions

 • Seeking technology partners and system solution providers to serve the goal of maintaining and developing e-commerce department;
 • Search for Metasearch partners, domestically and internationally affiliations. Monitor, list, report the effectiveness of partners monthly;

2. Coordinate with departments (IT, Digitial) to implement integrated tools

 • User integration/growth on web/app platforms such as Firebase, Appflyer, Insider...;
 • Establishing and managing a semi-development channel – especially e-commerce department;

3. Participating in the implementation and coordination of projects to develop new functions, tools and products on e-commerce channels

 • Receiving functional and tool development requirements from professional departments;
 • Coordinating, coordinating the analysis and construction departments that require the functionality of the product;
 • Coordinate with IT departments  or partners to implement product development;
 • To coordinate the professional departments to inspect the product, ensure that the product operates in accordance with the professional requirements;
 • Draft and issue a manual for using the tool;

4. Management and management of system operation

 • Monitoring and evaluating the effectiveness and stability of the system;
 • Coordinate with partners, IT, ...  in troubleshooting system errors that arise;

5. Report work results

III. Qualification & Requirements

1. Education – Specialized knowledge

 • Graduated from the University in disciplines related to Economics, Information Technology, E-commerce;
 • There is a sense of e-commerce;
 • Having a travel/aviation or related background.

2. Personal qualities/attitudes

 • Enthusiastic, progressive, responsible for the work, serious behavior.

3. Work Experiences

 • Experience in project management, analysis and development of systems and tools in the field of e-commerce, experience in exploiting digital marketing support tools.

4. Other requirements

 • Withstanding work pressures, you may have to work all day off, outside office hours.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit