Chuyên viên An Ninh Hàng Không - Aviation Security Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Safety, Security & Quality Assurance Division

Deadline: 01/11 — 30/11/2022

Job Description

I. Mô tả công việc 

 • Trực tiếp hoặc phối hợp xây dựng, bổ sung, sửa đổi hệ thống tài liệu an ninh hàng không của BAV (Chương trình An ninh hàng không, Chính sách, Quy trình, Quy định An ninh hàng không), đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn an ninh của pháp luật Việt Nam, ICAO, IATA, nhà chức trách hàng không nước ngoài liên quan;
 • Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không được qui định trong hệ thống tài liệu an ninh hàng không của BAV đến các cơ quan, đơn vị thuộc BAV; 
 • Tiếp nhận, kiểm soát, triển khai các cảnh báo an ninh và các biện pháp an ninh tăng cường khi được yêu cầu; 
 • Kiểm tra, trao đổi thông tin hành khách của BAV với các cơ quan chức năng;
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng an ninh hàng không phân công; 
 • Hỗ trợ các nhà quản lý trong việc phát triển, giám sát và thực hiện một kế hoạch hàng năm cho Phòng; 
 • Hỗ trợ các Trưởng phòng thực hiện các công việc hành chính; 
 • Chuẩn bị các cuộc họp, báo cáo chức năng khác như Tiểu ban An ninh hàng không; 
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý và TGĐ / HĐQT.

II. Yêu cầu về năng lực

 • Bằng cử nhân trở lên, tốt nghiệp các trường liên quan ngành Luật 
 • Sử dụng Tiếng Anh thành thạo ( có chứng chỉ TOIEC tối thiểu 650 hoặc tương đương )
 • Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm (có kinh nghiệm / kiến ​​thức về an ninh hàng không dân dụng hoặc một hoặc một số chuyên ngành: DSP, MNT, CAB, FLT, GRH, & CGO;
 • Có hiểu biết về các quy định của Cục HKVN và các quy định liên quan và các quy định pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của BAV
 • Có kiến ​​thức để tiến hành thực hiện các chính sách và tiêu chuẩn bảo mật về hoạt động của BAV 

III. Chế độ đãi ngộ 

 •  Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ 
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế 
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp 
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. 

English Below

I. Job Description

Standard & Quality Security Officer is responsible for:

 • Assisting the Managers (Manager, Deputy Manager, Expert) of Bamboo Airways (BAV) Security Department and the Chief Executive Officer (CEO) in the management of aviation security in accordance with the SeMS and BAV‘s regulations and standards of security;
 • Assisting the Managers in overseeing all BAV‘s security standards & policies and proposing recommendations to improve operational efficiency;
 • Assisting the Managers in the development, monitoring, forecasting changes, and implementation of the security audit plan, including external, internal and third-party audits;
 • Assisting the Managers in the management, deployment, and monitoring of the correct implementation of findings/observations regarding the Security by aviation authorities and other partners;
 • Assisting the Managers in working with the Civil Aviation Authority of Vietnam (CAAV), aviation authorities ,and relevant organizations regarding Standard & Quality Security in general.
 • Assisting the Managers in developing, monitoring, and implementing an annual plan for the Department.
 • Assisting the Managers in performing administrative works of the department;
 • Preparing other functional meetings, and reports such as Aviation Security Sub-Committee;
 • Performing other duties as assigned by the Managers and the CEO/BOD.

II. Requirements

 • Bachelor‘s degree or higher graduated from related schools in Law
 • Fluent in English (with a minimum TOIEC certificate of 650 or equivalent)
 • Having at least 01-year working experience (experience/knowledge in civil aviation security or in one or more disciplines: DSP, MNT, CAB, FLT, GRH, & CGO;
 • Having knowledge of CAAV regulations and relevant regulations and relevant legal regulations affecting the operation of the BAV
 • Having the knowledge to conduct the implementation of security policies and standards for the operation of BAV 

III. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Mức thu nhập mong muốn (Salary Expectation)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit