Chuyên viên Chính sách An Ninh Hàng Không

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: SSQA

Deadline: 23/09 — 20/10/2020

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng và trực tiếp hoặc phối hợp xây dựng, bổ sung, sửa đổi hệ thống tài liệu an ninh hàng không của BAV (Chương trình ANHK, Chính sách, Quy trình, Quy định ANHK), đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn an ninh của pháp luật Việt Nam, ICAO, IATA, nhà chức trách hàng không nước ngoài liên quan;
 • Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không được qui định trong hệ thống tài liệu an ninh hàng không của BAV đến các cơ quan, đơn vị thuộc BAV;
 • Tiếp nhận, kiểm soát, triển khai các cảnh báo an ninh và các biện pháp an ninh tăng cường khi được yêu cầu;
 • Tiếp nhận, xử lý, kiểm soát các loại văn bản/tài liệu an ninh hàng không đến và đi;
 • Kiểm tra, trao đổi thông tin hành khách của BAV với các cơ quan chức năng;
 • Lập kế hoạch định kỳ, đột xuất và tham gia đánh giá công tác bảo đảm an ninh hàng không đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, xác định các nguyên nhân sơ hở, đề ra các khuyến cáo và theo dõi công tác khắc khục;
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng an ninh hàng không phân công;

II. YÊU CẦU

Tiêu chí tối thiểu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành luật
 • Trình độ TOEIC 600 or tương đương

Tiêu chí ưu tiên

 • Đã/đang làm việc trong ngành Hàng không dân dụng
 • Đã/đang tham gia lực lượng vũ trang và/hoặc Công an

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit