Lập trình viên C#  - C Sharp Developer (Based in HCM City)

Salary: 15,000,00030,000,000 VNĐ

Location: Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC

Department: Information Technology Division

Deadline: 29/11 — 30/12/2021

Job Description

I. Mô tả công việc (Job description)

 • Xây dựng và phát triển các ứng dụng phục vụ Điều hành bay; Dịch vụ và Vận hành Mặt đất (Build and develop applications for Flight Operation; Services and Ground Operation).
 • Hiện thực hóa mục tiêu của công ty kỹ thuật số (Realize digital company targets).
 • Nhận yêu cầu từ phân tích kinh doanh (BA) để xây dựng phần mềm (Receive requests from business analysis (BA) to build software).
 • Xây dựng tài liệu kỹ thuật nội bộ (Build internal technical documents).
 • Bảo đảm và bảo trì phần mềm (Guaranteed and software maintenance).
 • Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao (Other tasks are assigned by superiors).

II. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Lập trình (At least 3 years of experience as a developer).
 • Đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh (Read and understand English documents).
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các Công ty IT OutSource hoặc Production (Experience working in OutSource or IT Production Companies).
 • Hiểu biết và sử dụng tốt ngôn ngữ C #, VB.Net, .Net (well using C#, VB.Net, .Net).
 • Trải nghiệm ứng dụng Web trên ứng dụng ASP.NET, Javascript, Html, CSS, hoặc Winform với WPH (Experience Web application on ASP.NET, Javascript, Html, CSS, or Winform application with WPF).
 • Có kinh nghiệm sử dụng công cụ Devexpress, SQL Server, MariaDB, MySQL, là một lợi thế (Experience in using the Devexpress, SQL Server, MariaDB, MySQL,  tool is an advantage).
 • Chứng chỉ mạng / hệ điều hành là một lợi thế (Network/operating system certificate is an advantage).
 • Linh hoạt, nhiệt tình trong công việc (Flexibility, enthusiasm in work).

III. Chế độ đãi ngộ / Employment Benefits

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

 

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit