Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - Business Analyst - IT Division

Salary: 20,000,00030,000,000 VNĐ

Location: Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC, Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology Division

Deadline: 29/11 — 07/01/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

 • Phát triển ứng dụng: Trực tiếp tư vấn và phân tích các yêu cầu phát triển từ các đơn vị kinh doanh; Đảm bảo chuyển đổi đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu của đơn vị kinh doanh thành các thông số kỹ thuật chức năng (Application development: Directly analyze and consult requirements from business units; Ensure adequate and effective conversion of business unit’s requirements into functional specifications).
 • Hỗ trợ người dùng: Hỗ trợ trực tiếp người dùng trong các hoạt động hàng ngày; đảm bảo xử lý các vấn đề của người dùng nhanh nhất có thể để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của họ (User Support: Directly support users in daily operations; ensure handling user issues as quickly as possible to meet their business needs).

II. Mô tả công việc (Job description)

 • Tiếp nhận yêu cầu từ người dùng (Receiving requirements from users).
 • Xây dựng quy trình vận hành hệ thống (Building system operating procedures).
 • Thiết kế chủ đề ứng dụng (Designing the application theme).
 • Xây dựng quy trình kỹ thuật có thể chuyển giao để phát triển ứng dụng (Build transferable technical process for application development).
 • Cung cấp hướng dẫn cho nhóm kiểm thử phần mềm (Provide guidance to the software tester team).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Perform other tasks as assigned by the superiors). 

III. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)

 • Có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành CNTT, Chuyên viên phân tích kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan (Have a bachelor degree or higher in IT, Business Analyst or other related majors).
 • Sử dụng tiếng Anh tốt (TOEIC >500 hoặc tương đương) (Good English (TOEIC > 500 or equivalent).
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm BA (Have at least 3 years of experience working as BA).
 • Có kiến ​​thức cơ bản về một trong các lĩnh vực chuyên môn sau: Kế toán, Nhân sự, quản lý dịch vụ / sản xuất, bán hàng (Have basic knowledge in one of the following areas of expertise: Accounting, Human resources, service/production management, sales).
 • Có kỹ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ thiết kế: Axure hoặc các phần mềm khác (Be skilled in using design support software: Axure or other softwares).

IV. Chế độ đãi ngộ / Employment Benefits

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts. (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Offices
Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC
Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit