[BAMBOO AIRWAYS] Planning Revenue Management - Chuyên viên Quản trị doanh thu

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Pricing & Revenue Management

Deadline: 09/09 — 20/09/2020

Job Description

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ

 • Phối hợp với bộ phận phát triển mạng đường bay trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của hãng. Đóng vai trò chính trong việc dự báo doanh thu dựa trên kế hoạch khai thác do bộ phận kế hoạch mạng bay đề xuất;
 • Tối ưu hóa doanh thu dựa trên tính mùa vụ và tình hình thực tiễn khai thác cũng như nguồn lực hạn chế;

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quy hoạch hạng đặt chỗ và phương pháp phân bổ chỗ (số chỗ, mối quan hệ giữa các hạng đặt chỗ) đối với các đường bay được phân công;
 • Phân tích các thay đổi về thị trường (tải cung ứng, cạnh tranh, lịch bay, giá bán) để xây dựng, triển khai và điều chỉnh chiên lược mở bán phù hợp theo tính mùa vụ, giai đoạn của thị trường.
 • Phân tích, theo dõi và đưa ra các dự báo về Load factor, theo chuyến bay và khoang dịch vụ (thương gia, phổ thông) làm căn cứ dự báo doanh thu chuyến bay/đường bay và hiệu quả khai thác.
 • Phối hợp với bộ phận kinh doanh (đại lý, website) cung cấp các phân tích, dự báo về thị trường nhằm tối ưu hóa doanh thu chuyến bay và doanh số bán trên cơ sở điều chỉnh ghế cung ứng, sản phẩm;
 • Phân tích chuyên sâu về hiệu quả chuyến bay, các kết quả khai thác để đáp ứng các mục tiêu được đưa ra từ bộ phận tài chính
 • Tham gia các dự án nghiên cứu, phát triển theo yêu cầu, thu xếp công việc của Phòng Giá cước và quản trị doanh thu.

III. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành (Tài chính, Kinh Tế, Quản trị, Toán Kinh tế);
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh tốt (Toeic 650 hoặc IELTS 5.0 trở lên)
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Có kỹ năng thuyết trình, phản biện, có kỹ năng xử lý tình huống bất thường, giải quyết vấn đề và ra quyết định;
 • Thành thạo các kỹ năng phân tích dữ liệu với Excel.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit