[Bamboo Airways] Kỹ Sư Bảo Dưỡng Máy Bay Fresh/CRS A/ CRS B1/ CRS B2 Boeing/ Airbus

Salary: 2560 VNĐ

Location: Hanoi - Vo Chi Cong (HAN), Embassy Garden, 3rd Floor, N01T3 Building, Bac Tu Liem District, HN, VN

Department: Technical & Maintenance

Deadline: 01/01 — 29/02/2020

Job Description

JOB DESCRIPTION

- Xây dựng chương trình bảo dưỡng các loại tầu Boeing/Airbus.
- Đánh giá, cập nhật các tài liệu bảo dưỡng liên quan như: BTC, AMM, CMM, EMM
- Đánh giá, cập nhật các part ALS.
- Đánh giá, cập nhật các yêu cầu từ nhà chức trách.
- Đánh giá cập nhật Effectivity phù hợp tình trạng tầu bay: Mod, Equipt change…
- Đánh giá hồ sơ, tham gia nhận-trả tầu Boeing/Airbus
- Đánh giám, góp ý các hợp đồng liên quan tầu Boeing/Airbus
- Tham gia nhận/trả tầu

Các kỹ sư CRS A/ B1/ B2

JOB REQUIREMENTS

- Đối với Chuyên viên khởi nghiệp (Fresher): tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ giới liên quan.
- Đối với Chuyên viên chính: tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ giới liên quan, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm, đáp ứng JD.
- Đối với Chuyên viên cao cấp: tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ giới liên quan, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm, nắm rõ JD, có khả năng quản lý, lập và quản lý dự án.
Lưu ý: Ghi rõ vị trí ứng tuyển
- Có chứng chỉ CRS A/ B1/ B2 là những lợi thế.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit