[Bamboo Airways Catering Company] Trợ lý Giám đốc - Assistant Director

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Bamboo Airways Catering

Deadline: 15/05 — 31/05/2023

Job Description

I. Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Giám đốc trong việc theo dõi, điều phối các nhóm/thành viên dự án, phối hợp các bên liên quan, báo cáo mức độ thực hiện và hoàn thành tiến độ của các đơn vị; đảm bảo các bên đề xuất được biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời khi có sự chậm trễ, phát sinh theo quy trình nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng đề ra;
 • Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên;
 • Tổng hợp và chuẩn bị các báo cáo kết quả hoạt động cho Giám đốc;
 • Quản lý văn phòng chung như mua văn phòng phẩm & thiết bị hoặc lập hồ sơ thanh toán;
 • Quản lý nhật ký và sắp xếp các cuộc hẹn, đặt phòng họp và các thiết bị hội nghị;
 • Đánh giá và quản lý rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời các thay đổi, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
 • Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo/Trưởng nhóm giao, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc.

II. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ,...
 • Tiếng Anh khá, TOEIC>500 hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực hành chính, nhân sự, thư ký;
 • Có kinh nghiệm viết, xây dựng văn bản hành chính
 • Thành thạo tin học văn phòng;
 • Giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình tốt.

III. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

English below

I. Job Description

 • Support Director to organize and coordinate with stakeholders (superior, members, internal departments and partners) in developing, controlling scope, detailed requirements and objectives, implementation plan and assignment project work for project members;
 • Prepare forms and administrative documents;
 • Deploy the orders of the BOD to each department, supervise and urge the progress of related work;
 • Synthesize and prepare performance reports for the BOD;
 • General office management such as purchasing stationery & equipment or making payment profile;
 • Diary management and arranging appointments, booking meeting rooms and conference facilities;
 • Upon requesting BOD/Team leader, carries out non-routine duty or task assigned and timely report , the process and achievements.

II.  Requirements

 • College graduate or higher majoring in Human Resources Management, Business Administration, Foreign Languages, ...;
 • Good English, TOEIC>500 or equivalent, good communication skills;
 • Preference will be given to candidates from 2 years of working experience in the field of Administration, HR, Secretarial;
 • Proficient in MS tool (Word, Excel,...);
 • Good communication, good presentation skill.

III.  Employment Benefits 

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Mức lương mong muốn (Salary expectation)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit