[Bamboo Airways Catering Company] Kế toán trưởng - Chief Accountant

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Accounting Division

Deadline: 03/05 — 31/05/2023

Job Description

I. Vai trò

- Xây dựng và quản lý trực tiếp bộ máy Tài chính - Kế toán của công ty.

 

II. Mô tả công việc

- Xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của phòng Tài chính Kế toán;

- Thiết lập các quy trình liên quan đến Tài chính Kế toán;

- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty để hoàn thiện các quy trình quản lý;

- Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên phòng Tài chính Kế toán;

- Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan quản lý liên quan đến số liệu Tài chính Kế toán;

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động kế toán, tài chính;

- Chịu trách nhiệm lập và soát xét các báo cáo theo quy định của các cơ quan quản lý và ban Tổng Giám đốc;

- Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

 

III. Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán...;

- Kinh nghiệm trên 05 năm vị trí Kế toán trưởng tại doanh nghiệp sản xuất tối thiểu 100 nhân sự trở lên;

- Có chứng chỉ APC/CPA, ACCA là một lợi thế;

- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng, tối thiểu TOEIC 600;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất suất ăn là một lợi thế;

- Trung thực, quyết đoán, cẩn thận; kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề tốt; chịu được áp lực công việc.

 

IV. Chế độ đãi ngộ

- Hưởng mức lương cạnh tranh với đầy đủ chế độ bảo hiểm. Được hưởng thêm 1 bảo hiểm sức khỏe;

- Làm việc trong môi trường quốc tế năng động;

- Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;

- Hưởng vé máy bay ưu đãi miễn phí cho bản thân và gia đình.

 

English below

I. Purpose of position

- Building and directly managing the Finance - Accounting of the company.

 

II. Job decripstion

- Building the organization chart of Finance - Accounting Department;

- Set up the related processes;

- Coordinate with related departments to complete the management process;

- Training and performance evaluating of Finance - Accounting Dept‘s officers;

- In charge of working with related governing authorities;

- Advising BOD on the control of department;

- In charge of making and reviewing department‘s reports according to regulations of governing authorities and BOD;

- Other tasks as requires of BOD.

 

III. Requirements

- Graduate from University or higher, major of Auditing, Accounting...;

- At least 5 years experiences of Chief Accountant in manufactoring company with at least 100 employees;

- Having APC/CPA, ACCA certificate is an advantage;

- Good at English with 4 skills, minimum TOEIC 600 scores;

- Having experience in the field of catering is an advantage;

- Honesty, decisiveness, carefulness; having good leadership skills and problem solving; resistant to pressure of work.

 

IV. Employment Benefits

- Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme. Enjoy 1 more health insurance;

- Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;

- Have learning and career development opportunities;

- Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Mức lương mong muốn (Expected salary)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit